Endring grunnforsikring / obligatorisk forsikring

Den obligatoriske forsikringen omfatter forsikring ved dødsfall, uførhet, kritisk sykdom og ulykke.

  • Grunnforsikringen endres noe med virkning fra 2022. I korte trekk er endringene som følger:
  • Forsikringssum død økes fra kr 400 000 til kr 500 000.
  • Forsikringssum uførekapital økes tilsvarende, slik at maks erstatning økes fra kr 320 000 til kr 400 000
  • Forsikring for kritisk sykdom og ulykke holdes uforandret
  • Pris per måned justeres til kr 187 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as