Enighet i justeringsforhandlingene i Oslo

-Årets oppgjør har en innretning som treffer de med høyere formalkompetanse godt, noe som kompenserer for lavlønnsprofilen som lå i det generelle tillegget.
Det kan se ut som at kommunen prioriterer høyere utdannelse, samt stillinger som treffer de som jobber med og nær kommunens vanskeligstilte, sier forbundsleder Alfred Sørbø

Unio kom natt til onsdag til enighet med Oslo kommune i justeringsforhandlingene. Dermed er hovedtariffoppgjøret for 2016 ferdig.

I årets hovedtariffoppgjør ble det satt av penger til sentrale lønnsmessige tiltak i Oslo kommune, også kalt justeringsforhandlinger. Det betyr at enkelte grupper får tillegg utover det generelle tillegget som ble gitt på lønnstabellen tidligere i år.

Det har vært forhandlet om fordeling av 0,53 prosent av lønnsmassen i Oslo. Unio forhandlet seg fram til halvparten av dette.
- Vi er tilfreds med resultatet vi har kommer til enighet om. Selv om vi ikke har nådd frem med alle våre prioriteringer, har det vært et godt oppgjør samlet sett for Unio, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune.

Det endelige resultatet for den enkelte avhenger av størrelsen på det generelle tillegget gitt i forhandlinger tidligere i år, og resultatet fra justeringsforhandlingene. Se mer i protokoller (og lønnskalkulator) under.

Ta kontakt med ditt medlemsforbund for nærmere informasjon om resultatet av justeringsforhandlingene.

/share/mime/48/pdf.png Protokoll sentrale lønnsmessige tiltak
(protokoll_sentrale_lonnsmessige_tiltak_2016.pdf, 391kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksept oppgjør Oslo kommune
(aksept-av-oppgjor-oslo-kommune.pdf, 29kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as