Fagforeningsfradraget foreslås doblet: Det skal være lønnsomt å være organisert

Det er tiden for budsjettlekkasjer. En av disse er meldingen om at den rødgrønne regjeringen vil doble fagforeningsfradraget over to år.

- Dette er vi godt fornøyd med, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Han peker på at i flere andre nordiske land ligger organisasjonsgraden høyt. I Norge har organisasjonsgraden ligget lavt (49 %) og hatt en synkende tendens.

- Dette er et godt bidrag for å få opp organisasjonsgraden, mener han. Det er få andre hovedorganisasjoner enn Unio, som har klart å holde medlemstallet stabilt.
I følge arbeidsminister Hadia Tajik ser regjeringen det som viktig å øke organisasjonsgraden i Norge. Både for at flere arbeidstakere skal få et fellesskap rundt seg og for at arbeidsforholdene skal bedres over hele landet. For å bidra til dette vil regjeringen øke fagforeningsfradraget fra 3 850 kroner til 7 700 kroner. Dette vil bety at fagorganiserte kan spare inntil 423,50 kroner i skatt i 2022 og 847 kroner i 2023.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as