Fedre tar mindre permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten

15.06.2016. Etter flere år med vekst i antall pappapermdager går nå antall dager ned igjen. – En ikke overraskende konsekvens av regjeringens kutt i pappapermen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Samtidig tar mødrene mer av permisjonstiden. Statistikken SSB har samlet inn viser at mens menn gjennomsnittlig tok ut 49 dager i perm i 2014, var snittet falt til 47 dager i 2015. Motsatt tok kvinner i snitt ut 118 dager i 2015, noe som var fem dager mer enn året før.

Likestillingsminister Solveig Horne reduserte fra 1. juli 2014 den øremerkede fedrekvoten fra 14 til 10 uker, med begrunnelse om å gi foreldrene en større valgfrihet til å fordele ukene seg imellom.

- Det er en illusjon å tro at likestilling kommer av seg selv. Fedre har fortsatt utfordringer med å begrunne en lengre permisjon enn den de må ta – særlig overfor arbeidsgiverne, sier Lied.

Men Horne står på sitt. I en e-post til NTB skriver hun at regjeringen har utvidet fellesdelen av foreldrepermisjonen fordi den har tillit til at hvert enkelt foreldrepar finner fram til en god løsning for sin familie.

 - Det er typisk denne regjeringen å individualisere likestillingen. Da kommer vi ikke lenger fordi ulikhetene er strukturelle og ikke noe som kan løses på individnivå, sier Ragnhild Lied.

KrF og Venstre ser at det går feil vei, og KrF vil ha pappapermen tilbake dit den var under den rødgrønne regjeringen. Dette kom fram på partiets pressekonferanse før sommerferien. Partiet stemte imidlertid mot et forslag om å gå tilbake til 14 ukers fedrekvote så sent som under behandlingen av familiemeldingen i Stortinget i begynnelsen av juni.

Landsmøtet i Venstre samlet seg tidligere i vår om å dele foreldrepermisjonen i tre, med 15 uker til hver av foreldrene og 16 uker til fri fordeling. Partileder Trine Skei Grande ville i utgangspunktet gå enda lenger og stemte for en todeling.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as