Flere får vannskader på kjøkkenet

Tryg Forsikring advarer mot flere og mer alvorlige vannskader på kjøkkenet. – Kjøkkenet er blitt det nye våtrommet, men det er få eller ingen krav til sikring mot vannskader her, advarer takstsjef Lars Angell i Tryg.

– De siste ti årene har kjøkkenet fått en rekke nye innretninger tilknyttet vann. Kjøleskap med isbitmaskiner, vannkokere, kaffemaskiner og plassering av vaske-maskiner på kjøkkenet har medført en endring i skadebildet. Nå flommer det oftere enn noen sinne over på kjøkkenet, sier Angell.

Flere vannskader på kjøkkenet enn på badet

Tall fra Sverige viser at vannskader på kjøkkenet er hyppigere enn vannskader i våtrom. Faktisk oppstod hele 33 prosent av vannskadene på kjøkken mot 28 prosent i våtrom i 2016. - Sverige er et land vi kan sammenligne oss med, og en gjennomgang av egne tall for bransjen viser den samme tendensen i Norge, forteller Angell.

At det ikke stilles samme krav til våtrom på kjøkkenet, medfører også at skadene blir vesentlig mer omfattende. Tidligere var oppvaskbenken det eneste vannskadepunktet, og skadene var ofte begrenset. Trenden med flere apparater og åpne løsninger, der kjøkkenet er en del av stuen, er med på å øke skadeomfanget.

Dette kan du gjøre for å vannsikre kjøkkenet

Angell oppfordrer boligeiere å være på vakt når maskiner som skal kobles til vann monteres på kjøkkenet. Han har følgende råd:
- For å minimere eventuelle vannskader på kjøkken, er det viktig å sikre alle løse, vanntilkoblede maskiner over og under kjøkkenbenken. Det enkleste er å montere et vanntett gulvbelegg eller en prefabrikkert trauløsning/oppsamlingsbakke i kjøkkenbenken, under oppvaskmaskin, kjøleskap og kaffemaskin. Alt dette kan du fikse selv. For å stoppe en eventuell lekkasje raskt, bør det monteres lekkasjestoppere under alle installasjoner. Dette er «rørlegger-mat». Lekkasjestopperen registrerer lekkasje og stenger vanntilførselen til skadestedet. Den kan ikke hindre at lekkasjen oppstår, men de kan effektivt redusere vannutstrømningen, og dermed begrense skadene. Og det viktigste av alt; er du usikker, ta kontakt med en rørlegger som kan sørge for at maskinen blir riktig tilkoblet. Det er tross alt billigere enn reparasjon av store vannskader, oppfordrer Angell.

Du har fordeler av ditt medlemskap i Akademikerforbundet

Gjennom ditt medlemskap i Akademikerforbundet har du tilbud om flere kollektive medlemsforsikringer til faste ferdigforhandlede priser, bl.a. innbo-, reise-, barne-, livs- og uføreforsikringer.
I tillegg har du flere fordeler om du velger å ha dine individuelle skadeforsikringer (f.eks. bil, båt, hytte) i Tryg. Du får inntil 27 prosent rabatt på alle individuelle skadeforsikringer, og du blir fordelskunde fra den første forsikringen du kjøper. Dette innebærer at du blant annet får gratis tilgang til Trygs bolighjelpstelefon. Her kan du ringe og spørre profesjonelle fagfolk om alt knyttet til bolig og eiendom.

Forsikringskontoret

akademikerforbundet.no/forsikring finner du mer informasjon om forsikringstilbudet.

Du kan også ringe Akademikerforbundets forsikringskontor på tlf.: 21 02 33 69.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as