Forhandlingsstart i staten: Unio krever at lønnsgapet reduseres

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017.
– Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad.

Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling,
– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.

Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.

Praktiske opplysninger:

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er mandag 30. april klokken 24:00
Forhandlingsleder for Unio stat er Petter Aaslestad.
Info. ansvarlig for Unio stat: Signy Svendsen, mobil 90 50 61 33

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360.000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.

Unio stat – forbundsvise medlemstall Unio stat per 1.1.18:


Politiets Fellesforbund       13 407
Forskerforbundet               13 157
Utdanningsforbundet            2 163
Norsk Sykepleierforbund      1 553
Akademikerforbundet              970
Skatterevisorenes Forening      455
Norsk Fysioterapeutforbund      240
Norsk Ergoterapeutforbund      190
Bibliotekarforbundet          163
Presteforeningen          62
Det norske maskinistforbund     48
Norsk Radiografforbund    8
Det norske Diakonforbund      5

Totalt:                32 421

/share/mime/48/pdf.png Unio Stat Endelig krav 1 2018
(unio-stat-endelig-krav-1-2018.pdf, 208kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as