God lønnsutvikling i EMPET

-En tariffavtale gjør at yrket vårt blir mer anerkjent. Det gir oss forutsigbarhet og trygghet i arbeidshverdagen, sier Caroline Steringer, dyrepleier hos EMPET  

For meg er det helt åpenbart at representasjon på arbeidsplassen lønner seg. Etter fjorårets lønnsforhandlinger gikk jeg opp hele 70 000 kr i lønn med god hjelp fra vår tillitsvalgt. Jeg har nå et lønnsnivå som er nærmere det jeg mener min kompetanse på arbeidsplassen er verdt. Tidligere har det gjerne vært opp til hver enkelt dyrepleier å fremme krav om høyere lønn, men nå som vi har organisert oss gjennom Akademikerforbundet merker vi at vi har større gjennomslagskraft.  

Vi dyrepleiere er også veldig glad for å ha gått fra 40 timer til 37,5 timers arbeidsuke.  Dette var et viktig punkt i kravet om tariffavtale og nå som dette er innfridd har vi endelig like betingelser som veterinærene her på klinikken. Dette har hatt en positiv effekt på arbeidsmiljøet og min erfaring er at vi nå jobber mer effektivt enn tidligere.  

DiA-konferansen er en viktig møteplass for oss og jeg gleder meg til årets konferanse – både til et spennende program og ikke minst møte andre dyrepleiere. For oss er det viktig å møtes for å knytte nettverk på tvers av klinikkene. Slik kan vi finne ut av hva som er viktig for oss i fremtiden. Det er slik vi kan fortsette å løfte dyrepleieryrket. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as