Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert

– Jeg er skuffet over at vi ikke kom i mål med en ny avtale sier Svein Kvammen, forhandlingsleder for Unio.

I natt endte forhandlingene med at Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene, og Samfunnsbedriftene, videreførte Hovedtariffavtalen.

 

– Arbeidsgiver innfridde i utgangspunktet vårt viktigste krav, overflytting av revisorer til gruppe 2. Vi opplevde også tidvis fremdrift på andre temaer i forhandlingene. Likevel ender partene opp med en ren prolongering av avtalen fra 2018 som resultat, og med dette ingen overflytting av revisorene, sier Kvammen.

For ansatte i gruppe 1 gis det ingen lønnstillegg. Rammen for oppgjøret i gruppe 1 er anslått til 1,8 og dette tilsvarer summen av overheng og glidning.

For ansatte i gruppe 2 gjennomføres ordinære lokale forhandlinger.

 

Protokollen ligger her på unio.no

Samfunnsbedriftene organiserer nær 540 kommunalt eide bedrifter i en rekke bransjer, i tillegg til stiftelser og ideelle bedrifter.

 

Les mer om lønnsoppgjøret 2020 her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as