Det var tung arbeids-juss de 42 deltakerne fra Akademikerforbundets tillitsvalgte fikk fra advokat Thomas Braut Svendsen. Foto: Carl-Erik Christoffersen

Konferanse om Statsansatteloven

Det var tung juss og arbeidsrett som advokat Thomas Braut Svendsen skulle formidle til de 42 frammøtte tillitsvalgte fra Akademikerforbundet på forbundets konferanse om Statsansatteloven. Noe han klarte på en godt forståelig måte.

Tekst og foto: Carl Erik Christoffersen

Den nye loven ble innført i ekspressfart av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av et minimum av tid våren 2017. Den tidligere tjenestemannsloven var moden for fornyelse, og det ble nedsatt et tjenestemannslovutvalg, som skulle legge fram et forslag til ny lov. Det ble gjort og forslaget ble lagt fram med enighet mellom alle hovedorganisasjonene. Slik gikk det ikke, forteller advokat Thomas Braut Svendsen. Departementet la raskt vekk det omforente lovforslaget, og kom raskt med sitt eget forsalg, som på en rekke punkter gikk på tvers av det omforente forslaget fra utvalget. Det som trolig mange tillitsvalgte lurer på er om det ble en bedre lov enn tjenestemannsloven eller ble den dårligere?

- Det kommer an på hvilken side av bordet man sitter på, svarer han diplomatisk. Sett fra arbeidsgivers side er det nok riktig at loven ble bedre enn den gamle tjenestemannsloven. Med andre ord har vi fått en lov som i større grad ivaretar arbeidsgivers interesser, mener Thomas Braut Svendsen.

Arbeidsmiljøloven må vike

Han mener det gjelder spesielt på området oppsigelsesvern i staten. I den nye loven har domstolene langt mindre mulighet til å overprøve hvorvidt en oppsigelse er en naturlig og rimelig reaksjon, enn slik det er i kommunal, fylkeskommunal og privat sektor. Disse sektorene er regulert av arbeidsmiljøloven, og i statlig sektor gjelder arbeidsmiljøloven ikke på dette området.

Samtidig mener ikke Thomas Braut Svendsen at den nye statsansatteloven tilsidesetter hele arbeidsmiljøloven. Det er stort sett på de samme områder som tidligere tjenestemannsloven at den nye loven tilsidesetter arbeidsmiljøloven. Altså ingen store endringer, understreker han. Samtidig vil det i praksis være snakk om en vingeklipping av domstolene på området oppsigelsesvern for statsansatte.


Lenke til Statsansatteloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67
Kommentar i Dagsavisen av advokat Thomas Braut Svendsen:
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/vingeklipper-domstolene-1.973467
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as