Kvinners vern svekkes i ny lov

Regjeringen vil fjerne dagens likestillingslov og heller slå den sammen med tre andre diskrimineringslover. Høringssvarene viser at mange av de som var positive til et felles lovverk nå har snudd. Det er ganske enkelt fordi lovforslaget svekker likestillingen mellom kvinner og menn.  

Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as