Landsmøtet har valgt politisk ledelse for 2023-2025

Landsmøtet har under Landsmøte 17.-18. november gjennomført valg. Valgperioden er 1.1.2023-31.12.2025.

Dette er det nye Hovedstyret i Akademikerforbundet:

Mizanur Rahaman (leder)
Anne Grønsund (nestleder)
Svein Kvammen (medlem)
Per Øystein Bentstuen (medlem)
Ingjerd Espe (medlem)
Dirk Lungwitz (medlem)
Rune Husmo (medlem)
Torbjørn Sandvik (varamedlem)
Catrine Rosanoff Aronsen (varamedlem)
Bernt Erik Jørgensen (varamedlem)
Siri Krumsvik (varamedlem)

Avtroppende forbundsleder Alfred Sørbø velges til ordfører og fungerende varaordfører Ruth Lie ble gjenvalgt.  

Det ble også valgt medlemmer og varamedlemmer til Akademikerforbundets sentrale valgkomité:
 
Hege Wikestad, Inga Bolstad (ny), Marit Ravlo Nikolaisen (gjenvalg) og Roy Kenneth Skulstad-Hansen (ny) velges som medlemmer i valgkomitéen.

Thomas Bæk Jahreie (ny) og Ellen Galaasen (ny) velges som varamedlemmer i valgkomitéen. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as