Therese Thyness Fagerhaug og Bård Eirik Ruud leder Unio Oslo kommune i lønnsoppgjøret. Foto: Arun Ghosh / Utdanningsforbundet.

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

Akademikerforbundet og Unio i Oslo kommune krever en reallønnsøkning høyere enn resultatet i Frontfaget. Det eksisterer fortsatt store lønnsforskjeller mellom industrifunksjonærer og ansatte med tilsvarende utdanningsnivåer i Oslo kommune. - Dette er en utfordring som vi fortsatt må ta på alvor. Forskjellene har økt i flere lønnsoppgjør. Hvis dette fortsetter, står Oslo kommune i fare for å miste verdifull kompetanse, sier Sverre Dahle, som er Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg for Oslo kommune.

Akademikerforbundet er tredje største forbund i Unio i Oslo kommune.

I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever en høyere økonomisk ramme enn frontfaget og reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg.
Torsdag klokken 10.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo kommune på rådhuset. Der ble første krav i årets lønnsforhandlinger overlevert. Unio Oslo krever at lønnsnivå og lønnsutvikling må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar. Da må trenden fra siste års tariffoppgjør snus.

Allerede nå er det stor mangel på kompetanse i mange av de offentlige tjenestene i Oslo kommune, noe som vil forverres ytterligere i årene som kommer hvis ingenting gjøres.

– Det er behov for konkrete tiltak for å bremse utviklingen, og lønn er et viktig tiltak for å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug i Unio Oslo kommune. Stor svikt i søknader til lærerutdanningene og økning av ubesatte sykepleierstillinger i Oslo kommune viser alvoret vi står i, fortsetter hun.

Må beholde og rekruttere

Lønnsnivå og lønnsutvikling må være i samsvar med utdanning, kompetanse og ansvar, mener Unio.

Thyness Fagerhaug peker på at det er rift om høyt utdannet arbeidskraft i Oslo, og at det er viktig at kommunen ikke taper konkurransen om disse gruppene.

– Denne konkurransen er høyst reell i en by der det er dyrt å bo, og det er kort vei til både boliger og arbeidsplasser i nærliggende kommuner. Lønn og lønnsutvikling er et sentralt grep her.

– Oslo kommune må derfor vise at de har konkurransedyktige lønnsbetingelser for Unios medlemmer. Da må de snu trenden fra de siste års tariffoppgjør. I flere år viser nemlig Oslo kommunes lønnsstatistikk at det er andre enn Unios gruppe som er prioritert. Det må rettes opp i årets oppgjør, krever Thyness Fagerhaug.

Frontfagsmodellen og reallønnsvekst

Unio Oslo vil ikke gi opp troen på frontfagsmodellen, men mener det fordrer at den praktiseres slik at det ikke skapes skjevheter over tid. De tre siste årene har offentlig sektor hatt et betydelig etterslep fordi lønnsveksten i industrien er blitt høyere enn normen fra frontfaget. Oppgjøret i Oslo bør derfor ende høyere enn frontfaget, som havnet på 5,2 prosent i år, mener Thyness Fagerhaug.

– Frontfaget er en norm, ikke et tak. Den åpner for at grupper som er blitt hengende etter over tid kan kompenseres for dette.

– En annen ting er at fordelingen innad i kommunen, innenfor avtalt ramme, ikke må føre til at enkelte grupper taper år etter år. Det har utdanningsgruppene gjort de siste årene, fastslår Thyness Fagerhaug.

Med bakgrunn i dette krever Unio:

  • En høyere økonomisk ramme enn frontfaget
  • Reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg

 Unio Oslo kommune har 13 502 medlemmer i dette tariffområdet per 1.1.2023. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as