Maktforholdet i arbeidslivet må ikke endres

Arbeidstidsutvalget overleverte 6. januar sin innstilling om arbeidstid. Utvalget har gjennomgått og vurdert de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Arbeidstidsutvalget har belyst viktige sider ved dagens arbeidstidsordninger og de utfordringer arbeidslivet møter med dagens innretninger.

Det er viktig at regjeringen nå inviterer arbeidstakerorganisasjonene til å medvirke når arbeidstidsutvalgets utredning skal gjennomgås.

Forslagene sendes nå på høring.

-Jeg kan ikke se at det er nødvendig å endre maktforholdet med styrking av arbeidsgivers styringsrett for å oppnå mer fleksibel arbeidstid. Utfordringene kan løses innen dagen rammeverk, sier forbundsleder Alfred Sørbø som en foreløpig kommentar.

Alle må være villige til å tenke nytt
Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring. -Et arbeidsliv i endring krever nytenkning også fra vår side, sier han og understreker en skepsis til forslaget om å definere en ny gruppe arbeidstakere som skal defineres til å inneha delvis uavhengige stillinger.

Om arbeidstidsutvalget
Utvalget har vært ledet av professor ved UiO, Karen Helene Ulltveit-Moe, og har bestått av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

 NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Arbeidstidsutvalget:  oversikt over forslag i NOU 2016:1

Arbeidstidsutvalget: mandat og medlemmer
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as