Ny hovedtariffavtale i stat

Den viktigste endringen er at all lønn for Akademikerforbundets medlemmer i år skal forhandles lokalt i den enkelte statlige virksomhet.

Alle medlemmer i stat bør derfor i årets oppgjør utforme krav som fremmes før forhandlingene starter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte.

Fem viktige nyheter om tariffoppgjøret i Stat

Rådgiverne i sekretariatet gir veiledning og bistand til forhandlerne i de lokale lønnsforhandlingene, det vil bli gitt oppfølging til samtlige tillitsvalgte som har behov for dette.
Akademikerforbundet vil sende ytterligere informasjon til medlemmene innen utgangen av august.

Det er nyttig for medlemmer og  tillitsvalgte å kjenne til at anslaget på prisvekst fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er på 3,3 prosent, mens Statistisk sentralbyrå anslår i Konjukturtendensene fra 10. juni en økning i konsumprisen for inneværende år på 4,7 prosent. For å oppnå en reallønnsvekst må lønnsveksten være høyere enn prisveksten.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as