Sandrina E. Sandell, Gudrun Lidal, Anne Grønsund, Gudmund Rype, Åshild S. Johnsen og Ellen Galaasen Foto: Akademikerforbundet

Nytt styre i BiA

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) har i disse dager eksistert i 2 år. - Det har vært en spennende reise så langt og vi gleder oss til å jobbe videre med byggingen av BiA sammen med dere, sier et samlet styre. I forbindelse med oppstarten av BiA ble det oppnevnt et styre bestående av barnevernspedagoger fra ulike felt. Nå har det vært noen endringer i styret. Vi vil takke dere som har gått ut av styret for innsatsen og håper å kunne dra nytte av deres barnevernsfaglige kompetanse videre.

Akademikerforbundet har oppnevnt nytt styre i BiA.

Styret består av Anne Grønnsund (leder), Gudrun Lidal og Åshild S. Johnsen (begge nestledere), Gudmund Rype, Ellen Galaasen og Sandrina E. Sandell. De tre sistnevnte er nye styremedlemmer.

Gudmund Rype jobber i Buskerud fylkeskommune som minoritetsrådgiver i skolen.

Ellen Galaasen jobber i BUFdir som seniorrådgiver.

Sandrina E. Sandell har sittet i ekspertutvalget vårt. Hun har startet opp Løvetannakademiet og jobber der.

Vi i BiA vil benyttte anledningen til å få ønske alle medlemmer en god sommer!


 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as