Økt strømpris gir økte lønnskrav

– Lønnstakerne blir hardere rammet av høyere strømpriser enn næringslivet. For privatpersoner utgjør strømprisene i snitt en større andel av de samlede utgiftene enn for næringslivet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Avisenes Nyhetsbyrå, ANB. Hun mener økte strømpriser vil påvirke lønnskravet neste år.

– Alle arbeidstakere må kjøpe strøm, så når strømprisene øker blir det mindre i pengepungen. Vi mener vi bør legge det til grunn når vi går inn i neste års lønnsoppgjør, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
I saken på siste.no, legger Unio-lederen vekt på at TBU så langt i 2018 har bommet grovt når de skulle beregne strømprisen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as