Startskudd i HUK-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag.

Hovedsammenslutningene forhandler parallelt for et oppgjør sine medlemmer innenfor sektorene helse, utdanning og kultur (HUK-området).

HUK-forhandlingene gjennomføres onsdag 5. september og torsdag 6. september. Det vil pågå parallelle forhandlinger om overenskomster for følgende syv områder: helse og sosiale tjenester, barnehager, utdanning, spesialisthelsetjenesten, virksomheter, høyskoler, og for museer og andre kulturinstitusjoner.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as