Statsbudsjettet

-Statsbudsjettes tiltakspakke for økt sysselsetting er et skritt i riktig retning men ikke tilstrekkelig til å motvirke stigenede arbeidsledighet, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som også er kritisk til senking av formueskatten. Han mener Unio peker på viktige svakheter i regjeringens budsjettforslag.

Les mer om Unios kommentar til statsbudsjettet her. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as