Unio markerer verdensdagen for anstendig arbeid

Verden er full av hardt arbeidende kvinner og menn. En alt for stor del av dem er usynlige i det store samfunnsbildet. Det meste av omsorgsarbeid gjenspeiles hverken i statistikker eller lønningsposer. Og det, til tross for at innsatsen deres gjør at samfunnsmaskineriet virker.

7. oktober er verdensdagen for anstendig arbeid. Som medlem av den globale familien av fagforeninger, vil Unio rette søkelyset mot arbeidsforhold for de millioner som jobber i «omsorgsøkonomien».

Omsorg er vesentlig for yrkesutøvelse for alle grupper Unio organiserer.

På den ene eller andre måten, men først og fremst for de som har en arbeidsdag i direkte kontakt med brukere. Anstendig arbeid handler om gode lønns- og arbeidsbetingelser, altså kjerneoppgaver i en fagorganisasjon. Omsorgsarbeid som utrettes i private hjem, og den faglige og formaliserte delen av arbeidet, må verdsettes på en helt annen måte enn i dag.

Utvikle velferdsstaten

Vår egen historie om likestilling er også tett knyttet til at kvinners omsorgsoppgaver i hjemmene ble en del av det voksende velferdssamfunnet.

Arbeidet ble profesjonalisert og institusjonalisert. Transformasjonen gjennom 70-tallet var en vesentlig faktor for dagens velstand i Norge.

Når vår nasjonale velstands-historie fortelles, vises det gjerne til at «kvinner er mer lønnsomme enn olje».

Når den globale fagbevegelsen, International Trade Union Conferderation argumenterer for utvikling av omsorgsøkonomien, er likestilling, lønnsomhet og levekår i samfunnet hovedbegrunnelsen.

Relevant ute og hjemme

Verdensdagen for anstendig arbeid sammenfaller med dagen regjeringen legger fram nasjonalbudsjettet. Det er en dag med mange stemmer, kryssende budskap og debatter om hva som er viktigst.

Som alltid vil Unios hovedbudskap være knyttet til betingelsene for et godt og produktivt arbeidsliv. Når statsbudsjett-dagen sammenfaller med markeringen av anstendig arbeid globalt gir det oss en anledning til å heve blikket: Alt henger sammen.

– Når Unio engasjerer seg internasjonalt for likestilling og anstendig arbeid, er det et engasjement som også er relevant på hjemmebane, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Og det nytter å jobbe hardt.

I juni vedtok Den internasjonale arbeidsorganisasjonen  ILO en konvensjon mot vold og trakassering.

Arbeidet for anstendighet i omsorgsøkonomien går hånd i hånd med arbeidet mot vold og trakassering i arbeidslivet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as