Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen og for medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen.

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.
Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret.
Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Regionstyret Oslo Viken

Oddvar Thoresen

 Forhandlingskoordinator KS

 

oddvar.thoresen@baerum.kommune.no
977 61 811

Sølvi Frøland Svoren

 

 

 

 

htvoslo@akademikerforbundet.no
926 16 406


Lisa I. S. Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thomas@beckco.no
916 74 267

Ann Mette Rekkedal


Eli Wilhelmsen

Forhandlingskoordinator KS

Lars Andreassen

Forhandlinsgkoordinator Spekter

lars.andreassen@vinmonopolet.no
918 08 833


Blazhka Popova

Styremedlem/sekretær Forhandlingskoordinator spekter

 

 

 

 

 

 

 

 

brpopova@hotmail.com
413 73 589

Tora Flovik Aune

 

 

 

 

 

 

veronika@akademikerforbundet.no
980 07 450


Knut Robert Sande

 

 

knutrs@hotmail.com
926 69 967

Espen Sjong Slette

Kontaktpersoner for arbeidssteder uten tillitsvalgte

 

ess_sle@yahoo.com
452 28 980


Elisabeth Breivik Andersen

Faste møteplasser i regionen

Regionstyret ønsker å skape arenaer der medlemmene kan møtes på tvers av tariffområder for å diskutere politikk som opptar oss som organisasjon.

Dette er faste møteplasser der du som medlem kan delta, bygge nettverk og bli kjent med de andre i forbundet. Her blir det alltids servert noe godt å spise og noe å fylle glasset med.

Årsmøtet avholdes en gang i året i januar eller februar. Som medlem har du mange muligheter til å påvirke, både i utformingen av politikk og være med å velge styret som skal representere deg og din region.
Medlemskveld avholdes på høsten.

Samlingene blir lagt ut på kurskalenderen i god tid før det arrangeres og påmelding skjer på min side. Det er også mulig å ta med seg gjester til denne type arrangement.

Aktivitet i regionen

Regionstyret ønsker å være tilstede for medlemmene og de tillitsvalgte i regionen.
Vi ønsker å sende representanter på medlemsmøter, årsmøter, studentarrangement og seniorarrangement. Dersom du ønsker å invitere en representant fra styret, eller å få bistand til ditt arrangement, kan du ta kontakt med følgende kontaktpersoner:

Studenter
Veronika Johannesen
veronika@akademikerforbundet.no
980 07 450

Seniorlag
Knut Simble
ksimble@online.no
974 28 979

Søknad om midler til medlemsarrangement
Dersom du vil søke midler til et medlemsarrangement er det viktig at du søker i god tid.
Send en kort beskrivelse av hva arrangementet går ut på og hvilken målgruppe det har. Legg gjerne ved program for arrangementet. Søknaden sendes til regionleder på e-post: thanhn@akademikerforbundet.no

Lokale forhandlinger

I regionen har vi et forhandlerkorps til lokale forhandlinger. Dette korpset består av dedikerte medlemmer og tillitsvalgte som gjør en innsats for at medlemmene i lokallaget skal bli forhandlet for, også i de avdelingene der det ikke er lokale tillitsvalgte.

Det er viktig at du som medlem jevnlig oppdaterer din informasjon på «min side» slik at vi vet hvor du jobber og hvordan vi kan komme i kontakt med deg.

De lokale forhandlerne koordineres av forhandlingskoordinatorer. Forhandlingskoordinatorene er delt inn per tariffområde og ledes av den sentrale forhandlingskoordinatoren.

Dersom det er forhandlinger der du jobber og dere ikke har en lokal tillitsvalgt eller forhandler er det viktig at du kontakter forhandlingskoordinatoren for ditt tariffområde i regionen.

Forhandlingskoordinatorene for de forskjellige tariffområdene i regionen er:

Sentral koordinator
Thanh Nguyen
thanhn@akademikerforbundet.no
410 06 420

KS
Oddvar Thoresen
oddvar.thoresen@baerum.kommune.no
977 61 811 

Eli Wilhelmsen
eli.wilhelmsen@ullensaker.kommune.no
416 83 314

Spekter

Lars Andreassen
lars.andreassen@vinmonopolet.no
918 08 833


Blazhka Popova
brpopova@hotmail.com
413 73 589

Oslo kommune
Sølvi Frøland Svoren
htvoslo@akademikerforbundet.no
926 16 406

Privat næringsliv
Knut Simble
ksimble@online.no
974 28 979

Akademikerforbundet

Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as