Regioner er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå.

Vår medlemsmasse består av yrkesaktive medlemmer som har sitt arbeidssted i regionen og for medlemmer som ikke er yrkesaktive, men som bor og/eller studerer i regionen.

Regionens årsmøte er regionens øverste organ og her velges et regionstyre.
Regionstyrets oppdrag er både politisk og administrativt.
Politisk jobber regionstyret med politiske høringsuttalelser og gir politiske innspill til hovedstyret.
Regionen har også representasjon ved Politisk råd og Landsmøtet i forbundet.

Ta gjerne kontakt med regionen her.

Regionstyret Øst

Thanh Nguyen

ThanhN@akademikerforbundet.no 41006420

Regionleder

Espen Sjong Slette

espen@akademikerforbundet.no 452 28 980

Nestleder og forhandlingskoordinator Virke


Eli Wilhelmsen

eliw@akademikerforbundet.no 416 83 314

Styremedlem og forhandlingskoordinator KS

Dragnimira Bratoeva Johnsen

41288210

Styremedlem


Eivind Mathiesen

Styremedlem

Jan Erik Kroglund

jan.erik.kroglund@akademikerforbundet.no 909 88 391

Styremedlem og forhandlingskoordinator stat


Ann Mette Rekkedal

annmette@akademikerforbundet.no 917 07 243

Styremedlem

Thomas Bæk Jahreie

ThomasJ@akademikerforbundet.no 916 74 267

varamedlem


Ghazanfar Ali

Ghazanfar@akademikerforbundet.no 900 39 567

Varamedlem

Faste møteplasser i regionen

Regionstyret ønsker å skape arenaer der medlemmene kan møtes på tvers av tariffområder for å diskutere politikk som opptar oss som organisasjon.

Dette er faste møteplasser der du som medlem kan delta, bygge nettverk og bli kjent med de andre i forbundet. Her blir det alltids servert noe godt å spise og noe å fylle glasset med.

Årsmøtet avholdes en gang i året i januar eller februar. Som medlem har du mange muligheter til å påvirke, både i utformingen av politikk og være med å velge styret som skal representere deg og din region.
Medlemskveld avholdes på høsten.

Samlingene blir lagt ut på kurskalenderen. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as