Akademikerforbundet er organisert i åtte regioner

Den politiske virksomheten i en region ledes av regionstyret innenfor de overordnede rammer, mål og prioriterte tiltak som er fastsatt av landsmøtet og/eller hovedstyret i Akademikerforbundet.

Regionene bistår medlemmene i sin region når det gjelder lønnsforhandlinger og i situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen, det være seg omorganisering, omstilling eller konflikt. Dersom saken er komplisert eller for omfattende, blir den tatt hånd om av sekretariatet og/eller Akademikerforbundets advokat.

Regionleder er regionens politiske og administrative leder.

Har du spørsmål rundt lokale forhandlinger, eller ønsker å finne ut hvem som er dine kontaktpersoner lokalt, gå til sidene for din region.

Ønsker du å være medlem i et regionstyre?

Regionene er Akademikerforbundets regionale organisasjonsnivå og dekker ett bestemt geografisk område bestående av ett eller flere fylker og omfatter alle Akademikerforbundets medlemmer med arbeidssted innenfor regionens geografiske område.

Den politiske virksomheten i en region ledes av regionstyret innenfor de overordnede rammer, mål og prioriterte tiltak som er fastsatt av landsmøtet og/eller hovedstyret i Akademikerforbundet.  

Regionstyret består av minimum 5 medlemmer med tillegg av varamedlemmer.

Regionstyret ledes av regionleder, som er regionens politiske og administrative leder.
Regionens virksomhet finansieres gjennom tilskudd fra Akademikerforbundet sentralt. 
Det politiske arbeid i regionen forutsettes gjennomført innenfor de rammer som følger av Akademikerforbundets vedtekter, politisk plattform og politiske prioriteringer. 

Representanter for regionene er delegater på Akademikerforbundets landsmøte, som finner sted hvert 3. år, og er deltakere på politisk råd, som finner sted hvert år.

Har du spørsmål knyttet til regionenes virksomhet? Kontakt regionkontakt Berit Reppesgård. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as