50 år med kort vei til hjelp!

Endelig kunne Akademikerforbundet markere sitt 50-årsjubileum etter flere utsettelser grunnet pandemien! Dette ble gjort i forbindelse med forbundets Landsmøte 17.-18. november. Delegater, tillitsvalgte, medlemmer med lang fartstid, æresmedlemmer og gjester var samlet til festmiddag med underholdning og taler.

Hvordan begynte det?

Forbundet har sitt utspring i Norsk Bedriftsøkonomisk Samfund (NBS) som ble etablert på 1970-tallet.

Navnet ble endret til Norsk Økonomforbund i 1985. Foreningen ble et forbund.

Mot slutten av 1980-tallet var økonomien dårlig og medlemstallet gikk nedover. Det ble nødvendig å gjøre noen grep for å sikre forbundets fremtid. Det ble derfor besluttet å utvide målgruppen til også å gjelde høyskoleutdannede generelt. Høyskoleutdannedes Forbund (HF) ble navnet fra 1991.

Dette viste seg å være et skritt i riktig retning. HF hadde fra starten av et godt samarbeid med øvrige forbund i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) som HF var en del av frem til oppløsningen i 2001. Siden ble det et behov for en navnjustering for å ikke ”ekskludere” personer med utdanning fra universitetet. Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund (UHF) var navnet fra 1997.

I 2003 ble UHF tatt opp som medlem i UHO, nå Unio.

Navnet har vært dekkende for målgruppen, men er tungt å kommunisere. Det var derfor et sterkt ønske fra mange hold om å finne et kortere og bedre navn.

Akademikerforbundet er navnet fra 1. juni 2010.

Akademikerforbundet i dag

•    Et medlem i vekst
•    Yrkesmangfold
•    Nye fag- og interessegrupper vokser frem og jobber
•    Høyt aktivitetsnivå med mange kurs og konferanser

Akademikerforbundet i Unio

Akademikerforbundet er i dag 1 av 14 forbund i Unio.
Forbundsleder i Akademikerforbundet er valgt som 2. nestleder i Uniostyret.
Akademikerforbundet har representanter og observatører i alle Unios forhandlingsutvalg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as