Enighet mellom Unio og Virke

Onsdag morgen ble det enighet i forhandlingene mellom Unio og Virke om hovedoppgjøret for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området: Landsoverenskomst for helse- og sosialtjenester, landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehager.

Det ble også enighet om om landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten som korresponderer med Spekter.


Unio fremmet krav i tråd med det som ble resultatene etter forhandlingene i KS og Spekter.

Et resultat på nivå med KS og Spekter

– Medlemmene våre er sikret et resultat som er på nivå med det medlemmene i henholdsvis KS og Spekter har fått. Forhandlingene har vært krevende, vi fikk ikke til alt vi ønsket oss, men vi er fornøyde med at vi har kommet frem til en forhandlingsløsning. For Unio er det et viktig prinsipp at resultatet i Virke forblir i tråd med den bransjestandarden som er etablert i offentlig sektor, sier Unios forhandlingsleder Eirik Rikardsen fra NSF.

Unio forhandlet parallelt med LO, YS og Akademikerne. Forhandlingsløsningen ble anbefalt av alle parter, men skal nå vedtas i det enkelte forbund.

Protokollen fra forhandlingene med Virke kan du lese her

Utsetter oppgjøret som korresponderer med det statlige tariffområdet

Hovedtariffoppgjøret for overenskomstene som korresponderer med det statlige tariffområdet, gjennomføres etter at vi har et resultat i det statlige tariffområdet.

Det vil skje først til høsten, siden streiken i staten ble stoppet av lønnsnemnd tidligere i juni.

Se mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as