DiA møtte Mattilsynet

Den 3. april 2024 hadde Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) et møte med Mattilsynet på deres hovedkontor i Stensberggata 27.

Jobbmuligheter i Mattilsynet

Mange utdannede dyrepleiere ser etter andre arbeidsplasser enn dyreklinikk, hvor de kan bruke sin kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd. Og Mattilsynet er en naturlig arbeidsplass å se til for jobbmuligheter.
På møtet opplyste Mattilsynet at de har mange veterinærer og jurister ansatt, men også andre yrkesgrupper, blant annet innen plantehelse. Stillinger utlyst det siste året har også etterspurt utdanning på bachelornivå med vekt på naturfag. Eksempler på stillinger som kan være aktuelle for dyrepleiere inkluderer:

  • Regionale tilsynsoppgaver innen dyrehold.
  • Teknikere i kjøttkontrollen (med nødvendig opplæring).
  • Kommunikasjonsstillinger.
  • Grensekontroll av oppstallede dyr.

For de som er interessert i slike stillinger, anbefaler Mattilsynet å følge med på stillingsutlysninger på FINN.no under kategorien "veterinær og dyrepleier". Her skal Mattilsynets stillingsannonser dukke opp.

Autorisasjon

Dyrepleierutdanningen i Norge har nylig blitt en bachelor-utdannelse. Det er imidlertid åpent for autorisasjon av dyrepleiere uten universitetsutdannelse som er utdannet i andre land på fagskolenivå. Dette kan oppfattes som undergraving av den norske utdanningen.

Mattilsynet opplyste at årsaken til dette er EU-regelverk som Norge er forpliktet til å følge. EU-regelverk gjør at Mattilsynet må tilby utenlandske søkere uten jevngod utdannelse en måte de kan kvalifisere seg til å få autorisasjon i Norge på. Vesentlige forskjeller i utdanningen krever utligningstiltak. Politikken til EU legger opp til sømløse overganger mellom landene.
For utdanninger som ligner den norske, kan det åpnes for enten en kompetanseprøve i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet (NMBU), Veterinærhøgskolen eller en prøveperiode på inntil tre år ved en godkjent dyreklinikk. Mattilsynet har inngått en avtale med NMBU når det gjelder egnethetsprøve. Det er NMBU som har satt opp rammene for denne og står for gjennomføringen.

Les mer om autorisasjon for dyrepleiere og lovverket Mattilsynets jobber etter.

Dyrehelseperonelloven

Mattilsynet opplyste at det vil bli en helt ny lov, ikke revisjon av den gamle. Dette er et stort arbeid, og de vet per nå intet om tidsperspektivet for arbeidet.

Et godt møte

Vi opplevde møtet som svært meningsfylt. Vi er glade for å ha etablert kontakt med Mattilsynet, hvor de har blitt bedre kjent med oss, og vi har fått en dypere forståelse av deres arbeid. Vi ønsker å være en ressurs og en samarbeidspartner i fremtiden.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as