Akademikerforbundet vokser i NAV Tromsø

Akademikerforbundet har i organisasjonssammenheng gjerne blitt ansett som en lettvekter og «en av de små». Det er ikke noe i veien med det. Akademikerforbundet skal ikke vokse kun for å vokse, men være et forbund for universitets- og høyskoleutdannede som har felles samfunnsverdier. Likevel, i Tromsø deltar vi i tungvektsklassen.

To tariffområder – én arbeidsplass

- Samarbeid er nøkkelen, sier de to tillitsvalgte ved NAV Tromsø, Stine Victoria Krag og Åse-Johanna Syversen. Krag er statlig ansatt og Syversen, kommunalt. Vi er jo én arbeidsplass, sier Syversen, og selv om vi i utgangspunktet har to forskjellige arbeidsgivere, er det viktig at tjenestetilbudet til de som bor i Tromsø fremstår som helhetlig og funksjonelt.

To tillitsvalgte – ett lokallag

Det er litt slik med selve forbundet også. Selv om vi har to tariffområder på samme arbeidssted, skal våre medlemmer føle seg ivaretatt uavhengig av hvilken tariffavtale de tilhører. Vi er to tillitsvalgte, men fungerer i all praktisk forstand som ett lokallag, sier Krag. Vi har for eksempel alltid felles lokallagsmøter, senest forrige uke. Her er alle medlemmer velkommen, uavhengig av tariff og ansettelsesforhold. De problemstillingen som blir tematisert i lokallagsmøtene, tar vi tillitsvalgte med oss inn i de respektive medbestemmelseapparatene.  

Gode tillitsvalgte som et tett på medlemmene

- Det at vi nå er et av de største forbundene i NAV Tromsø er ingen tilfeldighet, sier hovedtillitsvalgt for NAV, Perly Paulsen. Det er tilstedeværelse og god representasjon som er grunnlaget for et stabilt lokallag, fortsetter hun. De tillitsvalgte har alltid vært tett på medlemmene i Tromsø og er flinke til å involvere. De deltar i arbeidsgrupper, forhandlingsutvalg og kommer med innspill – alltid med medlemmenes perspektiv i fokus. Dette er organisasjonsarbeid på sitt beste og blir lagt merke til av både medlemmer og potensielle medlemmer. Akademikerforbundet er også veldig synlig på arbeidsplassen. Det ligger alltid noen profileringsartikler rundt på kontorene når jeg er på besøk, sier Paulsen.

Samarbeid om vekststrategi mellom sekretariat og lokallag

NAV Tromsø er et godt eksempel på hvordan organisasjonen bygges over tid ute i de lokale leddene. Akademikerforbundet har lokallag ved de fleste fylkeskontor – både kommunalt og statlig ansatte.  
- Det som skjer i Tromsø er veldig bra, men vi skal også ha fokus på hvordan de mindre lokallagene kan vokse, sier rådgiver i sekretariatet Martin Ølander. Sekretariatet er nå i dialog med lokallaget i NAV Oppland, som sammen ønsker å finne en strategi for hvordan Akademikerforbundet kan vokse der. - Tilstedeværelse og inkludering må være grunnlaget for strategi, sier tillitsvalgt Hanne Merete Dille. Her i Oppland er vi spredt over tjenestelinjene, så det er viktig å fremstå som helhetlig for medlemmene. Det blir veldig nyttig å ta en prat med de tillitsvalgte i NAV Tromsø på Akademikerforbundets NAV konferanse i mars, sier Dille.  

Helhetlig tenkning i representasjon fungerer. Rundt i Akademikerforbundets regioner er det mange lokallag i NAV som satte dette på agendaen allerede i 2006, da NAV ble etablert. Akademikerforbundet i NAV Agder har over lengre tid jobbet for å etablere et godt medlemsmiljø og sikrer representasjon uavhengig av tariff ved å blant annet sørge for at lokallagsstyret består av medlemmer i begge tariffområder.

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as