Akademikerforbundet tar organisasjonsdebatten

Arbeidslivet utvikler seg, det må Akademikerforbundet også gjøre. Det å representere arbeidstakersiden er ikke det samme i dag som det var for 10, 20 eller 30 år siden. Spørsmålet om hvordan Akademikerforbundet skal være organisert i fremtiden henger i luften og på Politisk Råd på Hell 13.-14. juni står organisasjonsdebatten på agendaen.

Et tema for politisk råd

Det er et aktuelt tema og mange har, heldigvis, sterke meninger om hvordan Akademikerforbundet på best mulig måte kan representere de snart 5000 medlemmene. Dette er likevel på ingen måte et nytt tema. Også på Politisk Råd i 2013 ble organisasjonskartet diskutert. Dette dannet et grunnlag som ble løftet frem på nytt i samme forum i 2017 og står altså nå igjen på programmet. I forkant av samlingen på Hell har hovedstyret bedt regionene om å på nytt ta stilling til to mer konkrete forslag for fremtidig organisering.

Regionenes rolle

Som du kan lese mer om på side 14 i dette nummeret av Signaler er det regionstyret som leder den politiske virksomheten i sin region, innenfor de rammene som er gitt av landsmøte. Dette betyr at det er Akademikerforbundets åtte regioner som sammen skal forsøke å stake ut kursen for organisasjonens utvikling, noe som legger et betydelig ansvar til de som tar turen til Hell i juni. Men med mange meninger tar ting også tid. - Det er bra. Vi skal ikke forhaste oss inn i noen veivalg, sier forbundsleder Alfred Sørbø. En god demokratisk avgjørelse skal ta tid slik at idéer kan modnes og alle perspektiver betraktes. Sørbø understreker at det er heller ingen endelige beslutninger på dette temaet som skal tas på Hell, men det skal legges et godt grunnlag for prosessene frem mot Landsmøte i 2019.

De to modellene

Regionene ble i april presentert for et debatthefte som inneholdt to mulig fremtidige modeller for organisering. Modellene har til felles at de har medlemmenes interesse i fokus og begge forslagene er rigget til god ivaretagelse av medbestemmelse. De skiller seg i midlertidig når det kommer til innretning på hvordan forbundet jobber tematisk med det som opptar medlemmene. Mens den ene modellen baserer seg på en sektordelt innretning hvor tariff står i fokus, hviler en videreutvikling av dagens modell seg på en mer generalisert innretning hvor bistand i arbeidsrettslige spørsmål har mye plass. Modellene som er tegnet opp for regionene er på ingen måte uttømmende eller endelige, de er ment som grovskisser som skal bidra til en god organisasjonsdebatt som fører til at Akademikerforbundet utvikler seg i takt med omgivelsene.

Dersom du har spørsmål eller kommentarer knyttet til organisasjonsdebatten kan sekretariatet kontaktes ved rådgiver
Martin Ølander på mo@akademikerforbundet.no / 940 05 047
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as