Årets lokallag 2017

Fylkesmannen i Trøndelag ble årets lokallag 2017 i Akademikerforbundet.

Dette var første gang prisen ble delt ut. Lokallaget fikk midler til medlemsarrangementer i lokallaget. De har blant annet hatt medlemmsmøte med lokale forhandlinger og pensjon som tema. De avsluttet med middag og hyggelig samvær.

Årets lokallag 2017 ble tildelt medlemmene hos Fylkesmannen i Trøndelag. Prisen ble gitt på bakgrunn av lokallagsstyrets innsats i en krevende omstillingsprosess knyttet til sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Dette har også medført sammenslåing av to lokallag. De tillitsvalgte har lagt stor vekt på å involvere medlemmene i medbestemmelse, noe som har fremmet forbundets interesser og gjort Akademikerforbundet til en betydningsfull aktør i trepartssamarbeidet.

Lokallagsstyrets engasjement har bidratt til medlemsvekst og forbundet er nå ett av de største på arbeidsplassen i Unio-sammenheng. Etter sammenslåingen er det 19 medlemmer i lokallaget hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Kriteriene for prisen

Prisen deles ut til et lokallag som har hatt en betydelig vekst i prosent og/eller antall medlemmer, eller som har gjort seg bemerket på annen måte. Det kan være særdeles god ivaretakelse av medlemmene i en omstillingsprosess, sterkt engasjement i en spesiell sak eller liknende. Forslag sendes sekretariatet som foretar en kåring. Premien er en hyggelig overraskelse tilpasset det aktuelle lokallagets størrelse.

Du kan sende inn forlag på årets lokallag 2018 til post@akademikerforbundet.no innen 15. desember.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as