Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag

Stortingets arbeids- og sosialkomité holdt i dag høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense. Unio, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund og Det norske maskinistforbund deltok. Alle sier nei til forslaget, det samme gjør LO og YS.

Unio har 100 000 yrkesaktive medlemmer med særaldersgrense, det er om lag halvparten av alle med særaldersgrense, det er sykepleiere, politi, fysioterapeuter og brannmannskap, for å nevne noen.

– Vi går imot lovforslaget fra regjeringen, noe vi også gjorde sammen med LO og YS da saken var på høring i høst. Dette er et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasning av pensjonssystemet for de som har særaldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun reagerer på at regjeringen framstiller forslaget om å fjerne plikten til å gå av som en ubetinget fordel som utvider rettighetene for arbeidstakerne.

– For de fleste handler ikke dette om valgfrihet. Forslaget vil fremtvinge individuelle vurderinger av den enkeltes arbeidsevne og dermed gi flere uverdige avganger fra arbeidslivet med lavere livsvarig pensjon enn andre arbeidstakere, uttaler Lied.

I strid med tidligere avtale
Unio ba arbeids- og sosialkomiteen innstille på å sende saken tilbake til regjeringen med beskjed om å finne en helhetlig forhandlingsløsning for dem med særaldersgrense, slik pensjonsavtalen fra 2018 forutsatte.

2018-avtalen løste ikke tilpasningen til ny folketrygd for disse gruppene, spørsmålet ble utsatt. Det var likevel enighet om rekkefølgen for når ulike deler av problematikken med særaldersgrenser skulle forhandles. På samme vis var det  enighet om at partene måtte finne en helhetlig forhandlingsløsning sammen.

Regjeringen bryter nå både enigheten om rekkefølgen, og enigheten om å finne en omforent, helhetlig forhandlingsløsning.

– Vi har fortsatt noen år på å finne en løsning. De som har særalderspensjon i dag, går først over på ny alderspensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2025, og arbeidsgiverne har allerede utstrakt mulighet til å la ansatte som ønsker det, fortsette i stillingen ut over særaldersgrensen. Denne fleksibiliteten kan brukes til vi har en helhetlig forhandlingsløsning, uttalte Ragnhild Lied i dagens høring.

Unio-forbund reagerer kraftig
De tre Unio-forbundene Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund og Det norske maskinistforbund reagerer alle kraftig på regjeringens lovforslag.

– Når regjeringen fremstiller forslaget som en ubetinget fordel, baseres det på at sykepleierne er i stand til å jobbe ut over aldersgrensen på 65 år. Situasjonen i dag er at de fleste sykepleiere ikke jobber til aldersgrensen. Mange blir uføre. Uføreandelen hos de med særaldersgrense i sykepleierordningen er dobbelt så høy som de uten. Den påståtte valgfriheten forslaget innebærer, vil på sikt uthules til en plikt til å fortsette – for å få en pensjon å leve av, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund.

Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund mener forslaget fra regjeringen er arrogant og ekstremt provoserende.

– Regjeringens forslag innebærer at alle særaldersgrenser avvikles. De som vil tape på dette er alle de som ikke er fysisk og psykisk skikket til å jobbe etter oppfylt særaldersgrensenivå. Forpliktelsen til å ivareta disse vil bli sterkt svekket, sier Bolstad.

Administrerende direktør i Det norske maskinistforbund, Hege-Merethe Bengtsson, påpekte i sitt innlegg at brannfolk i dag har en særaldersgrense på 60 år, med plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense.

– Særaldersgrensen og plikten til å fratre er satt av sikkerhetsmessige hensyn – til arbeidstakerne, kollegaene og samfunnet. La det ikke være noen tvil, Det norske maskinistforbund er imot at denne fjernes, sier Bengtsson.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as