Ber studenter bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykiske helse

I disse dager ruller Unio ut en kampanje på sosiale medier hvor unge og studenter oppfordres til å bruke stemmeretten for å sikre økt studiestøtte og bedre psykisk helse blant studenter. Målet er også å øke valgdeltakelsen blant unge og studenter.

– For oss er økt studiestøtte og ikke minst bedre psykisk helse blant studenter viktige valgkampsaker, sier leder av Unio-studentene, Iril Myrvang Gjørv, og viser til årets helse- og trivselsundersøkelse blant studenter som viser at 45 prosent av studentene sliter psykisk og over halvparten føler seg ensomme.

Flere unge må bruke stemmeretten

Lederen av Unio-studentene er bekymret for valgdeltakelsen blant unge og studenter. Hensikten med kampanjen er også å øke valgdeltakelsen hos disse gruppene.

– Vi minner også studentene på at de må forhåndsstemme dersom de har folkeregistrert adresse et annet sted enn der de studerer, sier Myrvang Gjørv.

 

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as