Bibliotekarforbundet til Unio

12.09.2016. Bibliotekarforbundet ønsker å bli medlem i Unio. – Vi ønsker en tydeligere profil som et profesjonsforbund, og føler oss hjemme i Unio sammen med andre høyskolegrupper, sier forbundsleder Margunn Haugland.

Forbundet kaller i dag inn til et ekstraordinært landsmøte den 14. november der saken skal behandles. Et enstemmig forbundsstyre anbefaler landsmøtet å vedta overgangen fra YS til Unio.  

- Vi har hatt en grundig prosess i forbundsledelsen om et mulig skifte av hovedorganisasjon. Beslutningsgrunnlaget vi legger fram i dag bør gi god bakgrunn for avgjørelsen som blir tatt på det ekstraordinære landsmøtet, sier  Margunn Haugland.

Les mer på forbundets nettsider
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as