Hovedoppgjøret 2016 - status i de ulike tariffområdene

I stat skal halvparten av lønnsveksten i 2016 være lokale forhandlinger. Det vil gå ut et eget nyhetsbrev rett over sommeren med praktisk informasjon. Det skal også forhandles for store grupper i KS-sektoren som ikke får fastsatt lønn sentralt, dette gjelder kap. 3 og 5.

Under finner du en statusbeskrivelse for oppgjøret i de ulike tariffområdene.

Stat

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Hele 94,5 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget.

-Dette er i tråd med Hovedstyres anbefaling, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Våre medlemmer var engasjerte. Hele 50,3 % av medlemmene i statlig sektor i Akademikerforbundet ga sin stemme ved uravstemingen.

Les mer om oppgjøret i stat.

KS

Akademikerforbundet er fornøyd med resultatet av forhandlingene i kommunesektoren. Rammen for oppgjøret var 2,4 %, samme nivå som frontfaget. Samtidig har vi også oppnådd enighet om en fordeling for mellomoppgjøret 2017 som får en ramme på 2,2 %. -At vi nå har brutt en lang trend oppgjør med lavtlønnsprofil er historisk, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Les mer om oppgjøret i KS.

Oslo kommune

-Innretningen på oppgjøret var ikke uventet, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Selv om det ikke blir lokale forhandlinger i år, er dette noe vi kan leve med for denne gang. Samtidig har vi fått gjennom en del endringer i dok. 25 som vil få positive konsekvenser for den lokale lønnsutviklingen i virksomhetene. Det er også muligheter for å få uttelling for noen av våre grupper i justeringsoppgjøret.

Les mer om oppgjøret i Oslo kommune.

Spekter

Spekter fremforhandler egne overenskomster. Det er for tiden brudd for Akademikerforbundets medlemmer i Vinmonopolet. I Spekter har Akademikerforbundet i helse og andre virksomheter kommet frem til enighet.

Akademikerforbundets medlemmer i Vinmonopolet kan lese mer her.

Protokollene finner du her.

Virke/Privat

Forhandlingene innen Helse, Utdanning og Kultur (HUK) finner sted i uke 34, 23.-25. august.

For medlemmene i private virksomheter gjennomføres forhandlingene lokalt. Akademikerforbundet gir også råd og veiledning til medlemmer som forhandler i privat sektor. Ta kontakt ved behov.

KA

I KA er det i hovedsak sikret heving av garantilønn og dette treffer Akademikerforbundets medlemmer godt. Det vil i tillegg til heving av garantilønn bli lokale forhandling i Kap. 4 høsten 2017.

Protokollen finner du her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as