Endelig kompetansekrav i barnevernet!

«Dette er veldig gode nyheter, som vil styrke barnevernet og gi bedre hjelp til mange sårbare barn og familier» Uttaler Anne Grønsund, leder for barnevernspedagogene i Akademikerforbundet.

https://www.vl.no/nyhet/kun-sju-prosent-i-barnevernet-har-mastergrad-na-stiller-regjeringen-masterkrav-1.1690886#top

Gjennom å sende ut disse forslagene til endringer i barnevernsloven anerkjenner endelig regjeringen det vi har sagt lenge. Det er nødvendig å sørge for at ansatte har høy og spesialisert barnevernfaglig kompetanse om de skal gi riktig hjelp og god hjelp i svært komplekse livssituasjoner.

Regjeringen tar et helhetlig grep for å styrke infrastrukturen rundt barnevernet. Tiden har vært overmoden for at kompetansekrav formaliseres på denne måten.

I dag vet vi mye mer om barn, hvilke livsbetingelser som påvirker dem og vi vet også mer om hvordan vi skal hjelpe dem til å vokse opp å ha gode liv. Da er det helt nødvendig at de ansatte i det barnevernet har tilgang til kompetansen, vet hvordan de skal anvende den og blir et kompetansesenter for å hjelpe barn ut av vanskelige og noen ganger livstruende livssituasjoner.

«Mer kunnskap kan aldri bli feil»

De siste 20 årene har kravene til barnevernet økt, kunnskapen økt og kompleksiteten økt. Det finnes mange aktører i barnevernet tydelige krav til kompetanse, veiledning o g samhandling blir derfor veldig viktig.

Vi vet fra utallige rapporter at barnevernet har stort potensial for å styrke sine barnevernfaglige analyser, vurderinger, drive endringsarbeid og for å integrere juridiske vurderinger som arbeidet krever. Det betyr at vi må ta oss bedre tid til opplæring og øke kunnskapen på disse områdene.

Det er også veldig gledelig at regjeringen har fokus på utdanning og veiledning både i det kommunale barnevernet og i barnevernsinstitusjonene Veiledning og tett oppfølging særlig av nyansatte gjør det mulig å omsette kunnskap til kompetanse og handlingskraft rask.

Ikke vent i 11 år!

11 år er veldig lang tid å gjennomføre omstillingen på. Vi er mye mer utålmodige og håper at utdanningsinstitusjoner, kommunene og Bufetat setter i verk og tenker og planlegger for fremtidens barnevern når de ansetter fremover.

Vi mener at regjeringen nå må sikre at barnevernspedagogutdanningen blir en sammenhengende femårig fagintegrert master.. Vi trenger utdanninger som trener og trener på ferdigheter, med gode praksis plasser og en stadig veksling mellom teori og kunnskap.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as