Enighet i sykepleier-mekling

Nesten fem timer på overtid konstaterte riksmekler Mats Wilhelm Ruland at meklingen mellom arbeidsgiver KS og Norsk sykepleierforbund var i havn. Dermed blir det ingen streik blant sykepleiere i kommunene.

Oppgjøret har en ramme som øvrige oppgjør, på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekrutteringen av sykepleiere.

Det er enighet om godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere og at flere kan ta videreutdanning med full lønn.
Partene ble også enige om et partssammensatt utvalg som skal gå gjennom tariffbestemmelser og tiltak som på kort og lang sikt vil bidra til å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleierkompetanse.

 

Les mer på Norsk Sykepleierforbunds nettsider
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as