Enighet om SGS 2020 : Pensjonsordninger i KS


Unio og KS kom til enighet i forhandlingene om SGS 2020 Pensjonsordninger, som foregikk samtidig som hovedtariffavtaleforhandlingene.


Les mer på unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as