Equal Pay Day 2018

Selv om de nordiske landene skårer høyt på likestilling, tjener fortsatt kvinner mindre enn menn i alle landene. Det er i år 10 år siden Likelønnskommisjonen la fram sin rapport (NOU 2008:6). I løpet av disse årene har lønnsgapet mellom menn og kvinners lønn minsket med 0,15 %, kunne Unios nestleder Solveig Kopperstad Bratseth slå fast på Unio-seminaret Equal Pay Day på Kulturhuset i Oslo.

(Tekst og foto Carl-Erik Christoffersen)


Gjennomsnitts-kvinnen tjener fortsatt bare 14,9 % av menn. I praksis betyr det at kvinnene jobber fra og med 19. oktober og til nyttår uten lønn. Vi har et lovverk som skal bidra til likelønn, understreket likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm, samtidig understreket hun at likelønnsbestemmelsen har noen klare begrensninger. Den kan bare brukes der mann og kvinne i samme virksomhet og med samme krav til kompetanse utfører samme arbeid og lønnes forskjellig. Menn og kvinner jobber tradisjonelt på ulike områder med forskjellige saker. Vi snakker om det kjønnsdelte arbeidslivet, og det har skjedd lite på dette området, kunne hun slå fast. Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland ønsker en «oppskrift» for hvilke tiltak som kan virke. Trolig er det behov for et sett av tiltak. Et tiltak kunne være å få mange menn over i kvinnedominerte yrker, og mange kvinner over i mannsyrker. Samtidig er hun usikker på hvor stor effekt et slikt tiltak ville ha. Vi trenger mer kunnskap, avsluttet likestillingsministeren. Hun kunne ikke se for seg mer likelønn mellom kjønnene uten at partene i arbeidslivet tok mer ansvar for dette. Det fikk hun støtte fra Hanne Bjurstrøm på. Samtidig er det et faktum at det er ingen enkel løsning, siden oppgjørene også skal ivareta så mange andre hensyn. Heller ikke likestillingsombudet kunne se for seg noen enkle løsninger.

Les også mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as