Fokuserer på relasjonsbygging og konfliktløsning

Han jobber til daglig med råd og veiledning innen Kvalifiseringsprogrammet på NAV St. Hanshaugen i Oslo kommune, og for øvrig også med råd og veiledning innen lønnsspørsmål og fagforeningsarbeid både i og utenfor arbeidstida.
Han ble rekruttert til Akademikerforbundet gjennom en meget god kollega fra Oslo kommune for fire år siden. Etter at han ble tillitsvalgt, økte medlemstallet i Bydel St. Hanshaugen fra 3 til 17 personer på ett år.
- Det er jeg veldig stolt av. Men med økt medlemstall er det blitt mer arbeid, og det er utfordrende å kombinere verv og fulltidsarbeid. Jeg strever litt med det, og skulle ønske at tillitsvalgtarbeid var bedre tilrettelagt, sier Ali.

Tekst: Torill Marie Høyer

Han kom til Norge fra Pakistan i 2002, og Ali forteller at han nærmest ble «født på nytt».
Med seg som utdanning hadde han to bachelorgrader, både i journalistikk og sosiologi. I tillegg hadde han jobbet 3 år som nestleder i en bank i Islamabad.
- Min stilling i banken omfattet bl.a. rådgivning innen konflikthåndtering både mellom de ansatte, men også mellom kunder og banken når det var nødvendig, sier Ali. Han forteller at arbeidet han utførte i banken kunne ligne mye på det arbeidet han i dag har som tillitsvalgt i en fagforening og at arbeidet krevde gode ferdigheter innen kommunikasjon.

Fra norskopplæring til veileder i NAV

På veien mot veilederjobben i NAV har Ali opparbeidet seg arbeidserfaring fra flere hold. Han har jobbet på hotell Continental, kjørt drosje, jobbet i renholdsbransjen og vært eksamensvakt og resepsjonsmedarbeider på NITH (i dag Treider Høgskole). Etter flere år i yrkeslivet tok han veilederutdanning ved Høgskolen i Innlandet, og for syv år siden fikk han jobb i Oslo kommune. Han har vært saksbehandler innen sosialfelt på NAV St. Hanshaugen hele tiden, før han begynte å jobbe med kvalifiseringsprogrammet, KVP.

- Hvordan liker du å veilede personer gjennom kvalifiseringsprogrammet i NAV?

- Jeg synes det er gøy å veilede personer som skal videre i livet, og det gir meg motivasjon og mening. Å bidra til at det blir gode endringer i folks liv betyr mye, mener Ali. Han forteller at brukerne han veileder er både norske og innvandrere, og at for ham dreier det seg om at hver enkelt er en person, ikke en sak. Men av og til er det noen nordmenn som kommenterer og viser dårlige holdninger til at en innvandrer skal veilede en nordmann i det norske samfunnet, og det kan være utfordrende. Denne typen holdninger kan det ta lang tid å snu for enkelte. Men det går som regel bra etter hvert, og resultatene i Kvalifiseringsprogrammet er svært gode. – Mange kommer ut i arbeid eller utdanning, forteller Ali.

Konfliktløsning og lønnsspørsmål

Erfaringen med konfliktrådgivning fra hjemlandet, og tidligere medlemskap i en annen fagforening i Norge kommer godt med i vervet som tillitsvalgt i Akademikerforbundet. I NAV møter de tillitsvalgte ledelsen jevnlig i medbestemmelsesutvalg, samarbeidsutvalget og i arbeidsmiljøutvalget (MBU, SU og AMU).

- Det er veldig viktig på en arbeidsplass at de ansatte får nok informasjon fra ledelsen. Å ta med seg de ansatte på bakkenivå og drøfte - slik unngås konflikter på arbeidsplassen, mener Ali. Lederne må forstå hvordan de ansatte tenker. Jeg prøver å være en tillitsvalgt som medlemmene kan snakke med, og jeg vil bygge gode relasjoner til medlemmene. Jeg anser det som viktig i min rolle å videreformidle de ansattes meninger, sier Ali. Når det gjelder lønnsforhandlinger, forteller Ali videre at Akademikerforbundet i hans bydel hadde de beste resultatene i Oslo for to år siden. Det var utrolig gøy at vi fikk så god uttelling, sier han.

- Er det mange konfliktsaker der du er involvert?

- Nei, det er ikke mange konfliktsaker, men slike saker tar mye tid og plass. Det blir en balansegang å vurdere hvor mye tid man kan bruke, og igjen må jeg si at tid og tilrettelegging er en utfordring når man ikke er frikjøpt, sier Ali.
Nestleder i Oslo kommunes lokallagstyre

Ali ble nylig valgt som nestleder i styret i Oslo kommunes lokallag i Akademikerforbundet. Styret avholder fem til seks møter i året. Disse finner sted i Akademikerforbundets lokaler i Tollbugata. I tillegg til dette kan det være møter andre steder og hos de enkelte medlemmene ved behov.

- Styret består av fem personer, og nestledervervet i tillegg til tillitsvalgtvervet er krevende. Selv om arbeidsmengden blir stor, må jeg si at jeg synes det er en viktig oppgave som innebærer et godt samarbeid med Akademikerforbundet sentralt. Vi gir mye informasjon ut til de bydelene som har behov for hjelp og støtte, og spesielt er dette viktig for de bydelene som ikke har egne tillitsvalgte.

Ali berømmer samarbeidet med sekretariatet som gir god faglig støtte og han føler dette er helt nødvendig.

- Sekretariatet svarer raskt og er tilgjengelige, og de stiller opp når vi ber om det. Det kan være greit at medlemmene av og til ser andre ansikter og møter personer som er gode på regelverkene, sier Ali.

Markedsføring overfor unge og uorganiserte

- Hva bør Akademikerforbundet gjøre for å rekruttere flere medlemmer - ikke minst de minoritetsspråklige?

- Jeg tenker det er viktig med god markedsføring av hva Akademikerforbundet kan tilby, og også å fortelle om det som er lærerikt og morsomt ved å påta seg verv. Som tillitsvalgt får man delta i intervjuprosesser, og man får mulighet til å være med på mye morsomt og utviklende. Det er også viktig å fokusere på at det er lave kontingent. Enkelte unge folk har dårlig råd, og må prioritere hardt hva de bruker pengene til. Når man begynner å jobbe etter studier, blir det en drastisk overgang fra studentsatser til vanlig kontingent, og kanskje det kunne vært en idé at ikke overgangen ble så stor i starten, sier Ali. Han tenker også at fleksibilitet med tanke på utdanningslengde kan være noe å vurdere for å få med flere medlemmer. I tillegg understreker han at forbundet bør fremheve den helhetlige politikken og at forbundet er partipolitisk uavhengig.

- Har du noen forbilder som inspirerer deg?

- Forbundslederen vår Alfred Sørbø har vært og er en inspirasjonskilde for meg med sitt kunnskapsnivå og engasjement.

- Så til slutt – kan du fortelle litt hva du gjør på fritida?

- Jeg bor i bydel Alna, og begynte med boksing i Stovner bokseklubb for to år siden. Det er utviklende og en fin måte å trene selvkontroll og teknikk på. Det var først barna mine som startet med det, og så ble jeg også interessert i det etter å ha vært med dem. Nå er jeg ikke bare styremedlem i Stovner bokseklubb, men også styremedlem i idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydel Stovner og er opptatt av å få bydelens fokus på kvinnelig idrett i bydel Stovner – spesielt kvinner med innvandringsbakgrunn, avslutter Ali.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as