Akademikerforbundet støtter streiken i kirken

Det er en historisk begivenhet at kirken streiker.
Vi streiker for at utdanning skal lønne seg, som er en av Unios kjerneverdier.

- Dette er en streik som Akademikerforbundet støtter fullt ut opp om, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

For kirkens framtid: Streiken trappes opp

Lørdag 19. desember trappes streiken i kirken opp. Unio KA tar da ut ytterligere 1 prest i Bærum og 4 prester i Nidaros bispedømme. Tirsdag 22. desember tar Unio-forbundene Akademikerforbundet og Utdanningsforbundet ut hvert sitt medlem i en ny opptrapping av streiken, denne gangen ved Kirkerådets sekretariat.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as