Forhandlinger i KS Bedrift

Unio leverte krav I til KS Bedrift i dag.

Forhandlingene om Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter startet 8. mai og skal etter planen være ferdig i løpet av dagen 9. mai.

Her er Unios krav 1.