Forhandlinger i KS Bedrift

Unio leverte krav I til KS Bedrift i dag.

Forhandlingene om Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter startet 8. mai og skal etter planen være ferdig i løpet av dagen 9. mai.

Her er Unios krav 1.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as