Fylkeskommunen i Norges største fylke

Fra og med 1. januar 2020 ble de to storfylkene Troms og Finnmark slått sammen til ett. Derved ble fylket Norges største, og har en utstrekning på om lag 75 000 km2, som utgjør nesten en fjerdedel av landet.

I Vadsø, på innsiden av Varangerhalvøya og mer beskyttet mot Barentshavets ofte røffe vær, finner vi nestleder i Akademikerforbundets lokallag i fylkeskommunen Espen Robertsen (44). Han jobber til daglig i avdelingen for voksenopplæring, karriere og integrering som fagleder og karriereveileder.

- Rent praktisk består jobben i å veilede de av den voksne befolkningen i Troms og Finnmark som har behov for det i deres karrieremuligheter. Jeg jobber i hele fylket, men primært i østfylket, forteller han.

Saker som engasjerer?

- Mange av våre medlemmer er opptatt av hva som skjer med sammenslåingen av de to fylkene. Det kommende valget vil kunne være avgjørende for det som kommer til å skje framover. Vi i fylkeskommunen må jo arbeide ut fra den situasjonen vi har i dag, men samtidig har det blitt sagt at vi må ta forbehold om at det kan skje endringer.

Dessuten er det snart lokale lønnsforhandlinger, så mange er naturligvis opptatt av det.

I tillegg til at de lokale lønnsforhandlingene nærmer seg, pågår det nå en prosess for å utvikle en lokal lønnspolitikk for den nye fylkeskommunen. Det er viktig og mange er engasjert i det, ikke minst fordi det var stor forskjell i avlønningen for tilsvarende stillinger i Troms og i Finnmark.

I følge lønnsstatistikken var gjennomsnittslønnen i Troms fylkeskommune 644 000 kroner, mens den var 603 000 i Finnmark før sammenslåingen. I tillegg til mange andre faktorer var dette med på å skape stor misnøye i organisasjonen. For et år siden var saken oppe i fylkesrådet, og fylkesrådslederen understreket at dette måtte det ordnes opp i.

- Fylkeskommunen var i ferd med å iverksette en lønnsutjevningsprosess, men den prosessen er nå satt på vent til etter stortingsvalget, forteller Espen Robertsen.

Flere nye medlemmer

Espen Robertsen har vært medlem i Akademikerforbundet i tre år.

- Det var ikke mange medlemmer i fylkeskommunen i utgangspunktet. Men nå har vi hatt en positiv utvikling, så da var det to av oss som sa ja til å være tillitsvalgte. Sammen med lokallagsleder Anne Markeng vil han nå forsøke å få enda flere medlemmer. I dag er det i underkant av 20 medlemmer i fylkeskommunen, men Espen Robertsen er optimistisk for at antallet kan øke.

- Før koronaen var ikke vi veldig uvant med digitale møter her i Finnmark. Store avstander gjorde det til et nyttig verktøy. Men etter et år med pandemi og enda flere digitale møter, har vi nå planlagt det første «virkelige» møtet her i lokallaget. Vi håper da å få samlet flest mulig, og med mange nye medlemmer tror jeg det blir positivt, legger Espen Robertsen til.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as