handlingene mellom Unio og Spekter i gang

04.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom Unio og Spekter.

- En offentlig sektor med kunnskap i front er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til å omstille seg, fornye seg og skape nye og bærekraftige arbeidsplasser.  Derfor må det være konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår om vi sammen skal klare å holde på og rekruttere til de virksomhetene som er med på å «bære» privat sektor frem, sa Unios forhandlingsleder i Spekter, Eli Gunhild By, i sitt innledningsforedrag.

Hun understreket videre at den økonomiske avkastningen av utdanning i Norge er lav sammenlignet med andre land.
- Vår framtid må bygges på kompetanse. Vi tror at det i det lange løp er bra for Spekter å fokusere på utdanning og kompetanse, bra for våre medlemmer og bra for Norge. Det må lønne seg å ta utdanning, sa By, og fortsatte:

- I tillegg må vi fortsatt konstatere: Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i offentlig sektor, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er svært stort. Selv om frontfaget ligger til grunn for oppgjøret, så er det likevel slik at det er mulig å prioritere mellom grupper og sektorer

På den andre siden av bordet møtte Unios forhandlere en delegasjon ledet av Anne-Kari Bratten, Spekters administrerende direktør. I A-delsforhandlingene avtales blant annet overordnede prinsipper for alle overenskomstrområdene før en går over i virksomhetsvise oppgjør.

Årets hovedoppgjør i Spekter omfatter i overkant av 44 000 Unio-medlemmer, hvor Norsk Sykepleierforbund er den største arbeidstakergruppen. I tillegg til en skisse til områdeinndeling for de ulike virksomhetene, ble Unios inntektspolitiske uttalelse overrakt motparten.

Kravene fra Unio finnes her.


Siste nyheter

Medlemsnytt (27.01.2023)
Tariff 2023 (27.01.2023) 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Utviklet av Imaker as