handlingene mellom Unio og Spekter i gang

04.04.2017. I dag startet forhandlingene mellom Unio og Spekter.

- En offentlig sektor med kunnskap i front er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv og privat sektors evne til å omstille seg, fornye seg og skape nye og bærekraftige arbeidsplasser.  Derfor må det være konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår om vi sammen skal klare å holde på og rekruttere til de virksomhetene som er med på å «bære» privat sektor frem, sa Unios forhandlingsleder i Spekter, Eli Gunhild By, i sitt innledningsforedrag.

Hun understreket videre at den økonomiske avkastningen av utdanning i Norge er lav sammenlignet med andre land.
- Vår framtid må bygges på kompetanse. Vi tror at det i det lange løp er bra for Spekter å fokusere på utdanning og kompetanse, bra for våre medlemmer og bra for Norge. Det må lønne seg å ta utdanning, sa By, og fortsatte:

- I tillegg må vi fortsatt konstatere: Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i offentlig sektor, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er svært stort. Selv om frontfaget ligger til grunn for oppgjøret, så er det likevel slik at det er mulig å prioritere mellom grupper og sektorer

På den andre siden av bordet møtte Unios forhandlere en delegasjon ledet av Anne-Kari Bratten, Spekters administrerende direktør. I A-delsforhandlingene avtales blant annet overordnede prinsipper for alle overenskomstrområdene før en går over i virksomhetsvise oppgjør.

Årets hovedoppgjør i Spekter omfatter i overkant av 44 000 Unio-medlemmer, hvor Norsk Sykepleierforbund er den største arbeidstakergruppen. I tillegg til en skisse til områdeinndeling for de ulike virksomhetene, ble Unios inntektspolitiske uttalelse overrakt motparten.

Kravene fra Unio finnes her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as