Hovedoppgjøret 2016 - status og veien videre

I årets hovedoppgjør har vi til nå ikke kommet frem til enighet i forhandlingene med arbeidsgiver. Det innebærer at vi går over i mekling etter at det ble brudd i det som kalles «fase 3-forhandlinger». Nå er det Unio som er part for oss under meklingen,  med Spekter på arbeidsgiversiden.

Riksmeklerens oppgave er å bistå partene i arbeidet med å komme frem til enighet. Meklingen finner trolig sted i august. Kommer tilbake til dere med nærmere infomasjon.

Stridens kjerne: Pensjon

Vinmonopolets pensjonsordninger er nedfelt i lov, det som sies er: «Om pensjon for selskapets funksjonærer treffer Kongen med Stortingets samtykke de nødvendige bestemmelser.» (§ 7)

Alle partene i arbeidslivet er enige om det må gjøres noe med nåværende pensjonsordninger. Unio og Spekter er enige om at man ikke kan videreføre pensjonsordningen slik det er i dag. Innføring av levealderjustering er her en viktig faktor. Se vedlagt dokument fra Unio, om du vil lese mer om pensjon.

Slik forhandlingene utviklet seg for oss, ble det tydelig at Vinmonopolets ledelse ikke kunne garantere at vi i fremtiden ville kunne beholde pensjonsavtalen i Statens pensjonskasse (Vinmonopollovens § 7 kan bli endret). AV krevde rett til å forhandle pensjon, dersom ledelsen ville endre denne betingelsen. Arbeidsgiver avviste dette kravet. Når arbeidsgiver som erstatning tilbyr oss «medvirkning» og ikke «forhandlingsrett» knyttet til fremtidige pensjonsløsninger, var det ikke grunnlag for enighet. Dette er en klar svekkelse av våre rettigheter.

Dersom ikke partene kommer frem til enighet hos riksmekleren, vil dette medføre streik i Vinmonopolet.

Vi vil holde dere løpende orientert om veien videre i forhandlingene.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as