HR kastes ut av ledergruppen i offentlige virksomheter


Virksomheter i privat sektor innlemmer stadig flere HR-ledere i toppledelsen. Ferske tall fra NHH viser at 81 prosent av norske HR-ledere har fått innpass i rommet der beslutningene treffes. Utviklingen i offentlig sektor er stikk motsatt.

Hvilke konsekvenser kan dette få?

Virksomheter i offentlig sektor kan få store problemer med å implementere sine strategier, hevder professor Anders Dysvik ved BI.

Har New Public Management skylden?

Offentlig sektor har vært gjennom en periode som har vært sterkt preget av New Public Management – en reformbølge som siden 1980-tallet har hatt som mål å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor. NPM regnes ofte som motsats til byråkratisk eller fagstyrt ledelse. Han presiserer at han ikke vet årsaken til nedgangen i offentlig sektor, men mistenker at dette har bidratt til sterkere fokus på finans, regnskap og tall – og mindre på menneskelige ressurser.

Kultur spiser strategi til frokost

Dysvik mener virksomhetene må minnes på at utnyttelse av menneskelige ressurser bør være en viktig del av strategien så vel som ledergruppen. Implementerer man strategier uten å ha HR med på laget, kan man få en tøff jobb med motivasjonen til de ansatte. – Det sies at kultur spiser strategi til frokost. De ansatte må være overbevist om endringer. De vil ikke være positive til tiltak som blir tredd nedover hodene på dem, sier han.

HR må stikke hodet ut av egen avdeling

Dysvik mener videre at det er viktig at HR-avdelingen har medarbeidere som også har erfaring fra linjen – de som har vært i HR-avdelingen hele livet har ikke det forretningsmessige fokuset eller kompetansen. I tillegg bør man ha grunnleggende kunnskap om økonomi og regnskap. Man må forstå faktorer som har konsekvenser for bunnlinjen og evne å tenke helhetlig.

Ressursene må tilpasses valgte strategier

Ressursene må tilpasses valgte strategier og HR må føle eierskap til disse. Slik kan de rekruttere de rette lederne og de rette medarbeiderne.

Hva nå i offentlig sektor?

Private virksomheter ser ut til å ha tatt innover seg verdien av HR-kompetanse. Er det tid for dyptgående analyser i offentlig sektor? Det har vært mange omstillingsprosesser i perioden fra 1995. Har virksomhetene hatt et unødvendig handicap i prosessene fordi de ikke har tatt HR på alvor? Har de dyktige medarbeidere sluttet fordi de har mistet motivasjonen? Tallene fra Ukeavisen ledelse tilsier at det er tid for selvgranskning når det HR-avdelingens rolle i offentlige virksomheter!

Kilde: Div. artikler fra Ukeavisen Ledelse nr. 30, 19. august 2016

Andel HR-ledere i toppledelsen 1995-2015

  1995 2015
Privat sektor 67 % 81 %
Offentlig sektor 62 % 47 %

Kilde: NHH - innsamling av takk fra norske bedrifter med over 100 ansatte
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as