Hvileskjær for barnevernet i årets statsbudsjett

Barnevernets største utfordringer er knyttet til kapasitet og kompetanse. Likevel er det ingen større satsninger på styrking eller utvikling av barnevernet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Med dette er barnevernsløftet avsluttet flere år før det er oppnådd samsvar mellom oppgaver og ressurser.

Det er flere viktige budsjettposter, til styrking av ansattes kompetanse, barnevernbarnas skolegang og psykiske helse. Men summene er svært lave og må opp om det skal ha effekt.

Regjeringen anerkjenner behovet for kompetanse. Det fremstår likevel som halvhjertet når det settes av 2, 4 millioner til dette formålet. Det er vanskelig å se for seg at 2.4 millioner vil gi et kunnskapsløft for barnevernet.

Det er bra at det bevilges til oppfølging av ny lov om pålegging av hjelpetiltak. Dette er en viktig oppfølging av Raundalenutvalget.

Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA) er fornøyd med at regjeringen viderefører tidligere års øremerkede midler på ca. 600 millioner. Men en økning på kun 8 millioner øremerket til forsøksprosjekt for større kommunalt ansvar svarer ikke på behovet. Her skulle BiA gjerne sett en økning på flere 100 millioner til en skikkelig satsning på flere stillinger og kompetanse, for å komme kapasitetsutfordringene i barnevernet ordentlig i møte.

Det er bra at regjeringen tar høyde for aktivitetsvekst i statens institusjonsbarnevern, men det er uheldig at midlene er øremerket kun til kjøp av private plasser.

Alt i alt er dette et budsjett for stø kurs på barnevernfeltet, men her mangler helt nødvendig satsning på samfunnets viktigste ressurs - barn og unge.

-Vi håper samarbeidspartiene og opposisjonspartiene tar konsekvensen av de réelle behovene i barnevernet, og sørger for å løfte dette høyt i de videre forhandlingene», sier leder for BiA Anne Grønsund.




 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as