Hvordan skal tolker forholde seg til korona-smitten?

Som førstelinjetjeneste er medlemmene i TiA daglig ute på oppdrag på ulike steder der de møter og kommer tett på mange mennesker. Med spredningen av det nye koronaviruset (covid-19) står tolkene i fare for både å bli smittet og for selv å bli en smittekilde.

Arbeidstilsynet har understreket viktigheten av at arbeids-/oppdragsgiver gjennomfører en risikovurdering for å hindre potensiell smitte av koronaviruset, der de ser om ansatte eller innleid personale kan komme i en smittesituasjon. Dette gjelder også i forbindelse med jobbreiser. TiA har forespurt Nav om deres risikovurdering. Inntil den kommer, henviser vi til følgende informasjon:
 

  • Folkehelseinstituttet har en egen temaside om koronaviruset, med råd og informasjon.
  • God hoste- og håndhygiene reduserer faren for smitte. Hold hendene unna øyne og munn. Bruk tørkepapir/engangslommetørklær ved hosting og nysing, og vask hendene ofte og grundig.
  • Om du tror at du er smittet, skal du kontakte fastlegen på telefon. Eventuelt kan du ringe legevakt på 116 117.
  • Du kan ha rett til sykepenger om du må holdes isolert/i karantene på grunn av mistanke om smitte. I følge Nav.no forutsetter dette at en lege har gjort en faglig vurdering av nødvendigheten av isolering, og at det utskrives sykemelding. Sykemelding kan gis uten personlig oppmøte. Tilsvarende vil en også ha rett til sykepenger om kommunelegen nedlegger forbud mot at arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare.
  • Ved pålegg fra lege eller helsepersonell om å holde deg isolert, er du å anse som syk. Dermed gjelder avbestillingsforsikringen i reiseforsikringen for den perioden du får sykemelding på grunn av pålagt karantene/isolasjon.
  • Ansatte som settes i karantene under eller etter tjenestereise, har rett på lønn i karantenetiden om vedkommende ikke blir sykemeldt. Dette fordi arbeidsgiver bærer risikoen for lønnstap ved arbeidsreiser. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as