I dag markerer vi at kvinner jobber gratis ut året

I dag, den 15. november, markerer Unio Likelønnsdagen.  Fra i dag og ut året jobber kvinner i Norge i prinsippet gratis.

Av Ragnhild Lied

For fortsatt er det slik at kvinner bare tjener 87,5 prosent av hva menn tjener – det er et gap på nesten 13 prosent. Og likelønnsgapet vokser med utdanning – da er gapet 20 prosent. Regner vi med deltid, er forskjellen hele 40 prosent. Dette er en urett som stadfester seg år etter år.

Det viktigste bidraget til likestilling mellom kvinner og menn er at kvinner fullt ut forsørger seg selv. I likestillingsladet Norge er det slik at kvinner jobber langt mer deltid (90 prosent av all deltid gjøres av kvinner), arbeidsmarkedet er sterkt kjønnsdelt og hjemmeoppgaver og oppfølging av barn er fortsatt ujevnt fordelt i norske hjem. Kvinners løsere tilknytning til arbeidet og den lavere lønnen gjør at de får mindre pensjon når arbeidslivet tar slutt.

Lik verdi – ulik lønn

I det offentlige – der flest kvinner jobber – tjener en mannlig og en kvinnelig sykepleier som gjør det samme likt, men det er ikke lik lønn for arbeid av lik verdi.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as