1.7.2015: I dag trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft

Unio har i den forbindelse gitt ut et hefte hvor det redegjøres for hovedlinjene i de endringene Stortinget har vedtatt. De viktigste endringene vil være knyttet til midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser.

Last ned heftet her