Informasjon i tilfelle konflikt i statlig sektor

De av våre medlemmer som tas ut i en mulig streik fra torsdag 26. mai, vil motta en sms og en e-post om dette fra Unio i løpet av lørdag 21. mai.

E-post og sms sendes til det enkelte medlem før arbeidsgiver får overlevert navnene på de som er tatt ut i en eventuell streik.

Konfliktberedskap er utgangspunktet konfidensiell, og arbeidsgiver vil ikke få navn på de som skal tas ut i mulig streik før lørdag 21. mai.

Unio har allerede varslet plassoppsigelse for alle statlige virksomheter. Dette er en formalitet, og det betyr ikke at din virksomhet er tatt ut i streik ennå. Dersom din virksomhet blir tatt ut i streik, vil det først være klart lørdag 21. mai.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as