Innboforsikringen som passer for alle

Akademikerforbundets innboforsikring bør passe for de fleste medlemmer. Det ser vi også klart og tydelig, med tanke på hvor mange medlemmer som benytter seg av tilbudet. Antallet medlemmer med Akademikerforbundets innboforsikring øker fra måned til måned. Du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer på vår innboforsikring, fra kr 500 000 til hele 3 millioner for de største husholdningene. Størrelsen på dekningen angir det maksimale erstatningsbeløpet.

Selv om en totalskade ikke inntrer ofte, er det viktig å ha en forsikring som tar høyde for at dette kan skje hos deg. Dersom du skal kjøpe inn absolutt alt av eiendeler til alle i familien, møbler og øvrig utstyr til hjemmet, ruller kronene veldig fort.

Innbokalkulator

Er du i tvil om hvor høy forsikringssum du har behov for, kan du undersøke hva denne innbokalkulatoren mener du bør ha: https://www.fno.no/verktoy/innbokalkulator/.
Du må selv vurdere om det tallet du får ut er rimelig. Det er ikke alle husholdninger som er gjennomsnittlig på innhold og verdier, selv om familiestørrelse og antall kvadratmeter er omtrent det samme.

Gode dekninger

Vilkårene for Akademikerforbundets forsikringer er gode. I tillegg til de vanlige dekningene for brann, vann og tyveri, dekker den blant annet skade forårsaket av dyr, flytteskader og tyveri og hærverk på privat uteareal etc. Vilkårene er kjent som Innbo Ekstra (Trygs toppdekning).

Standard egenandel i vår innboforsikring er kr 3 000 ved hvert skadetilfelle.

Lave priser

Prisen på vår innboforsikring er gunstig. Bosted og forsikringssum bestemmer prisen. Laveste forsikringssum på kr 500 000 i sone 3 koster for eksempel kun kr 540 per år. Dekning på kr 3 millioner koster i samme prissone kun kr 1 473 for et helt år. Les mer på akademikerforbundet.no/forsikring

Enkelt å flytte

Du kan bytte til vår innboforsikring når som helst – med 1 måneds oppsigelsesfrist i gammelt selskap. Ta kontakt med Akademikerforbundets forsikringskontor så ordner vi alt det praktiske med flyttingen. Ring 21 02 33 69 eller send en e-post til forsikring@akademikerforbundet.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as