Kjelle videregående – best i klassen

På Kjelle videregående skole på Bjørkelangen finner vi Anita Brunborg (39). Her er hun miljøterapeut og tillitsvalgt for Akademikerforbundets medlemmer. Kjelle er en videregående skole med yrkesfag.

Det er et faktum at det er stor spredning i de videregående skolene i Akershus når det gjelder hvor stor andel av elevene som klarer å gjennomføre utdanningen. På Kjelle jobber de mye med å få flest mulig med seg gjennom hele utdanningsløpet, og i fjor fikk de skryt av utdanningsministeren. Da klarte skolen å få 80,5 prosent av elevene til å fullføre (best i Akershus for yrkesfag). Kjelle er en skole som tar i mot elever med spesielle behov og Anita Brunborg mener at den høye fullføringsprosenten er et godt bilde på hvor godt følger opp elevene.

- Hvordan er det å være tillitsvalgt på denne arbeidsplassen?

Hun forteller at det går veldig greit å være tillitsvalgt på Kjelle. Det fungerer godt med både arbeidsgiver og de øvrige tillitsvalgte. I tillegg liker hun seg godt på skolen. Hun har hatt Kjelle som arbeidsplass siden 2004 og ble tillitsvalgt for våre medlemmer i april i fjor.

- Kort tid etter at jeg ble tillitsvalgt var det lokale lønnsforhandlinger. Selv om jeg hadde liten erfaring på det området, tenkte jeg «skitt au». Det gikk veldig greit for oss, og vi var fornøyd med resultatet. Mitt inntrykk er at ledelsen lytter og ønsker at alle skal bidra og delta i virksomheten. Det er derfor regelmessige organisasjonsmøter der alle som har noe på hjertet kan få lagt det fram.

Anita Brunborg er tillitsvalgt for fem medlemmer, men foreningen er raskt økende. - I disse dager er det nok et medlem som melder seg inn i forbundet, forteller hun. Her driver vi med organisasjonsutvikling og jeg «kaster meg over» enhver barnevernspedagog som dukker opp på skolen.

Hun er selv miljøterapeut på skolen og barnevernspedagog av utdanning. - Vi skiller oss fra andre miljøterapeuter siden de jobber innenfor terapi, mens vi jobber innen pedagogikk, forteller Anita Brunborg. Det er et faktum at vi
har andre og større organisasjoner rundt oss, men vårt hovedbudskap overfor nye barnevernspedagoger er at utdanning skal lønne seg og at det er bedre å stå samlet enn å stå alene.

- Hva slags bistand er det dine medlemmer har utover de årlige lønnsforhandlinger?

Ved siden av de årlige lønnsforhandlingene, har det å få på plass en lokal turnusavtale av ulike årsaker tatt mye tid. Vi er svært tilfreds med den støtten vi har fått fra sekretariatet i dette arbeidet, og vi håper at denne saken snart er i havn.

Ellers har det vært viktig for oss å sikre at barnevernspedagogenes stemme og vi som jobber på internatdelen blir hørt i de samarbeidsfora vi har her på skolen.

- Hva gjør du når du ikke er miljøterapeut?

- Da tilbringer jeg mye tid i garasjen. Der mekker hun biler med samboeren og trives godt med det. Når hun ikke er bilmekaniker, spiller hun innebandy. Da kjører hun til den tidligere hjemkommunen Lørenskog for å gjøre en innsats for innebandylaget. Akkurat nå må hun ta det litt rolig på bandyfronten, forteller hun, siden det er en familieforøkelse på gang.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as