Lansering av NAVs veiviser for inkludering

Samarbeidet mellom partene i arbeidslivet har resultert i en ny veiviser for inkludering på nav.no. I dag lanseres en egen kampanje for å informere om veiviseren.

Veiviseren gir ledere spesielt, men også tillitsvalgte en innføring og oversikt over hvilken hjelp og støtte de kan få fra NAV, og hvordan de bør gå frem for å inkludere unge som har falt utenfor arbeidslivet. De som besøker og bruker Veiviseren skal bli kompetente og motiverte bestillere av inkluderingsvirkemidler fra NAV.

 For å øke sysselsettingsandelen blant de med utfordringer på arbeidsmarkedet eller de som har redusert funksjonsevne, tilbyr NAV en rekke tiltak, støtte- og virkemidler for å hjelpe og motivere virksomhetene til å tilby arbeid til denne utsatte gruppen. Mange ledere og tillitsvalgte ikke har hatt nok kjennskap til NAVs virkemidler og mulighetene de gir. Nå er denne informasjonen lett tilgjengelig og finnes på nav.no/veiviser.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as